GIEO NEO

alt

GIEO NEO

Leo nheo cá đớp dưới chân bèo
Kheo khéo trên cành chiếc lá treo
Lẽo đẽo chim bay trông véo véo
Lèo kheo chuột chạy thấy vèo vèo
Gieo neo bãi mía mưa cheo chéo
Dẽo nhẹo cầu tre gió khẽo khèo
Heo héo chòm cây chưa đổi vẹo
Mẽo meo mây trắng vượt qua đèo!
Thúy Lan

NHỮNG BÀI HỌA

HEO HÉO

Leo nheo buồn lại…đá luôn bèo
Kheo khéo hiên ngoài có gậy treo
Lẽo đẽo Mèo theo lao véo véo
Lèo kheo Chó đuổi chạy vèo vèo
Gieo neo đống rạ che cheo chéo
Dẽo nhẹo liếp phên khép khẽo khèo
Heo héo đôi Bòng xem đã vẹo
Mẽo meo chẳng dám vượt lên đèo!

L.T.H

CẤT VÓ

LEO NHEO con khóc vọng ao BÈO
KHEO KHÉO ông chồng chổng vó TREO
LẺO ĐẺO cò cưa rồi NGHẺO NGHẸO
LÈO KHÈO thò thụt cứ TEO VÈO
GIEO NEO trơn tuột kêu EO ÉO
NHẺO NHẸO khô khan gọi ĐÉO KHÈO
HEO HÉO suốt ngày nên nặng NỢ
MẺO MEO thèm cá vẫn còn ĐÈO.

LÊ VI

AO LÀNG

alt

Leo nheo hoa súng lách eo bèo
Kheo khéo lá lành thủng lỗ treo
Lẽo đẽo cần câu quăng vút véo
Lèo kheo đuôi cá quẫy veo vèo
Gieo neo lều chõng rung chu chéo
Dẽo nhẹo mành tre lắc khẽ khèo
Heo héo thịt khô thơm mũi vẹo
Mẽo meo than đỏ khói khe đèo
HĐC

 

thuylantn

Gửi anh HDC

Bài họa thật tài
Đúng là cao tay
Xin anh sang nhận
Đây đóa hoa lài

thuylantn

Gửi Anh LV

Bài xướng lắm vần eo
Khen anh cũng giỏi trèo
Chỏng vó làm gì nhỉ
Cẩn thận hổng...bị teo

thuylantn

Gửi anh LTH

Đá bèo chừng mệt ngheo
Cẩn thận không ngỏng kèo
Đừa vui anh tí tẹo
Cơn sầu tan biến vèo

thuylantn

Gửi anh VQK!

Bài Thơ lắm vần eo
Muốn họa lạ khó theo
Thì anh com vui vậy
Để nhà khỏi vắng teo

hadinhchung

AO LÀNG

Leo nheo hoa súng lách eo bèo
Kheo khéo lá lành thủng lỗ treo
Lẽo đẽo cần câu quăng vút véo
Lèo kheo đuôi cá quẫy veo vèo
Gieo neo lều chõng rung chu chéo
Dẽo nhẹo mành tre lắc khẽ khèo
Heo héo thịt khô thơm mũi vẹo
Mẽo meo than đỏ khói khe đèo
HĐC

LV - QH

chia sẻ

CẤT VÓ

LEO NHEO con khóc vọng ao BÈO
KHEO KHÉO ông chồng chổng vó TREO
LẺO ĐẺO cò cưa rồi NGHẺO NGHẸO
LÈO KHÈO thò thụt cứ TEO VÈO
GIEO NEO trơn tuột kêu EO ÉO
NHẺO NHẸO khô khan gọi ĐÉO KHÈO
HEO HÉO suốt ngày nên nặng NỢ
MẺO MEO thèm cá vẫn còn ĐÈO.

LÊ VI

Lê Trường Hưởng

HEO HÉO

Leo nheo buồn lại…đá luôn bèo
Kheo khéo hiên ngoài có gậy treo
Lẽo đẽo Mèo theo lao véo véo
Lèo kheo Chó đuổi chạy vèo vèo
Gieo neo đống rạ che cheo chéo
Dẽo nhẹo liếp phên khép khẽo khèo
Heo héo đôi Bòng xem đã vẹo
Mẽo meo chẳng dám vượt lên đèo!

Vũ Quốc Khánh

Bài mà đến thế thì thôi
Câu thơ nghe đã rụng rời còn đâu.
Họa xin khất để tìm câu
Sẽ xin trả hoặc nhanh mau hoặc chầy.

Bài ra khó quá Thúy Lan ơi