ĐẠI BÁC

alt

ĐẠI BÁC

Vươn nòng chốn đó để mà canh
Đại Bác vênh râu trước cổng thành
Hai bánh hông bên dường cấm móc
Một thanh chính giữa đã phân ranh
Gặp thù ngó thẳng bum bùm bốp
Thấy địch quay ngang ná nả ành
Đánh trận xong rồi đem cất kỉ
Lau chùi cẩn thận kẻo tanh bành.
Thúy Lan

BÀI HỌA

Trọng Pháo

Dù mầu năm tháng có lanh canh
Đây pháo oai linh đã tấn thành
Hí húi lùng bùng từng dấp dứ
Dập dồn nghễu nghện rõ lằn ranh
Một nòng chinh chiến bao lần ắng
Đôi ụ phong phanh mấy trận ành
Thời thế nay rằng đà chiến thắng
Mà đây vẫn cứ tưởng đang bành.

VQK

PHÁO XE TĂNG

Ngỏng thẳng lên trời chỗ tháp canh
Ầm ầm công phá cửa tòa thành
Hai bên bánh thẳng như phân định
Chính giữa nòng ngang tựa giáp ranh
Thình thịch uỳnh oàng chiu chíu chát
Đì đùm ồm ộp ánh ành ành
Bắn xong Pháo rũ trên đầu bịt
Cánh cổng tường bên nát bánh bành.

LTH

VÔ ĐỀ

Chòng ngỏng cái nòng hau háu canh
Phận đành đợi thế thủ phòng thành
Uy nghi chững chạc đo thiên hạ
Tiu ngỉu iu xìu bì trẻ ranh
Có lửa bén nòng chơi cái phụp
Không than mồi ỉu say òng ành
Năm thì mười hoạ so tài phận
Quý nó còn hơn giữ lão Bành

Thạch Cầu

THẦN CÔNG XẠ
(họa bài Đại bác )
Mặc xác cổng cao với lính canh
Cờ nheo phấp phới trước dinh thành
Giáp công sườn nách quân ôm sát
Pháo nổ tung thâm đạn vượt ranh
Cửa mở toang hoang tan thế thủ
Tướng vào trống vắng đoạt ngai ành
Chiến công thắng trận thần công xạ
Tập kích châu mai lỗ nổ : bành ..!
HĐC

alt

NỔ

Đại bác – ai mà dám đứng canh
Rủi đâu văng miểng ! Mộng không thành.
Tránh voi. Chẳng xấu dù khôn dại
Xa pháo. Khôn hồn mặc lõi ranh
Thùng rỗng thế thời thường lớn tiếng
Muốn vang nên phải nổ ành ành
Sự đời đâu chỉ cần to xác
Xin nhẹ nhẹ thôi ới lão Bành

Thiện Minh


thuylantn

Gửi anh VQK

Họa bài Đại bác của Thúy Lan hè
Trọng Pháo

Dù mầu năm tháng có lanh canh
Đây pháo oai linh đã tấn thành
Hí húi lùng bùng từng dấp dứ
Dập dồn nghễu nghện rõ lằn ranh
Một nòng chinh chiến bao lần ắng
Đôi ụ phong phanh mấy trận ành
Thời thế nay rằng đà chiến thắng
Mà đây vẫn cứ tưởng đang bành
............................................

Bài họa trọng pháo hay ghê
Ai đọc nhất định say mê
Chiến trường tuy chưa ra tới
Ngắm pháo thế nầy cũng phê
hí hí

SH

Chào bạn !
Bạn làm thơ độc đáo quá!
Chúc bạn chủ nhật vui !

hochithien

Thúy Lan thân mến

Ai nghỉ gì cứ nghỉ. Anh nghỉ như tác giả viết nghen.

Vũ Quốc Khánh

Họa bài Đại bác của Thúy Lan hè
Trọng Pháo

Dù mầu năm tháng có lanh canh
Đây pháo oai linh đã tấn thành
Hí húi lùng bùng từng dấp dứ
Dập dồn nghễu nghện rõ lằn ranh
Một nòng chinh chiến bao lần ắng
Đôi ụ phong phanh mấy trận ành
Thời thế nay rằng đà chiến thắng
Mà đây vẫn cứ tưởng đang bành