KHAI THIÊN LẬP ĐỊA


alt

KHAI THIÊN LẬP ĐỊA

Từ thuở khai thiên lập địa nầy
Nước Nam tích cũ vẫn nguyên đây
Văn Lang mở cõi  mênh mông rộng
Âu Lạc khai thêm… bát ngát dầy
Đất mẹ… rừng xanh hoa cỏ đủ
Quê cha biển thắm cá tôm đầy
Non sông một dãi muôn màu đẹp
Con cháu Rồng Tiên quyết dựng xây!
Thúy Lan

Bài họa

MỘT GIẢI GIANG SƠN

Hùng Vương tạo dựng nước non nầy
Văn hiến ngàn năm vẫn giữ đây
Con Lạc mở mang bờ cõi rộng
Cháu Hồng khai phá đất đai dầy
Biển cha đánh cá luôn no đủ
Núi mẹ khẩn hoang vẫn thóc đầy
Một giải Giang Sơn tràn hạnh phúc
Biết bao thế hệ góp phần xây!

Lê Trường Hưởng


thuylantn

Thân chào anh Lê Trường Hưởng!

Một bài họa rất hay cám ơn anh đã ghé trang TL chúc anh ngày mới niềm vui mới!

Lê Trường Hưởng

MỘT GIẢI GIANG SƠN

Hùng Vương tạo dựng nước non nầy
Văn hiến ngàn năm vẫn giữ đây
Con Lạc mở mang bờ cõi rộng
Cháu Hồng khai phá đất đai dầy
Biển cha đánh cá luôn no đủ
Núi mẹ khẩn hoang vẫn thóc đầy
Một giải Giang Sơn tràn hạnh phúc
Biết bao thế hệ góp phần xây!